Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Giá đất bồi thường con đường “đắt nhất hành tinh” là bao nhiêu?

Theo đồng ý của UBND TP. Hà Nội  về phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá thành đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện project đầu tư xây đường số 1 (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) vào trọng tâm khu thành thị mới Tây Hồ Tây, giá trị đất cụ thể là 78.780.000 đồng/m2

Đường Nguyễn Văn Huyên làm cho dài thêm.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành muốn phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá cả đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, trợ giúp và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 (đường Nguyễn Văn Huyên làm cho dài thêm) vào trung tâm khu thành phố mới Tây Hồ Tây.

Cụ thể, hệ số đơn giá đất ở bồi thường, trợ giúp giải phóng mặt bằng sẽ được tính căn cứ theo vị trí của khu đất.
Vị trí đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá thành đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 2,02 lần so với giá cả đất ở vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt quy chuẩn tại quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP Hà Nội. Theo đó, giá đất cụ thể là 78.780.000 đồng/m2.

Vị trí 2 đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 2,0 lần so với giá thành đất ở vị trí 2 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại muốn số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP Hà Nội; giá thành đất cụ thể là 42.120.000 đồng/m2.

Vị trí 3 đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá cả đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,96 lần so với giá đất ở vị trí 3 đường Hoàng Quốc Việt qui định tại đồng ý số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP Hà Nội; giá trị đất cụ thể là 33.634đồng/m2.

Về giá trị chuyển nhượng nhà tái định cư sẽ được thực hiện theo chính sách giá thành qui định tại thời gian phê duyệt phương pháp."Bức tường có diện tích 1,7m2" đang được rao bán với giá trị 1 tỉ đồng trên đường Nguyễn Văn Huyên làm cho dài thêm cách đây không lâu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét